แบตเตอรี่ Notebook IBM/Lenovo รหัส NLLV-T440P ความจุ 57Wh ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook IBM/Lenovo รหัส NLLV-Edge 11 ความจุ 5600mAh ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook IBM/Lenovo รหัส NLLV-Edge 13 (ความจุ 63Wh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook IBM/Lenovo รหัส NLLV-T430s (ความจุ 3900mAh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook IBM/Lenovo รหัส NLLV-E220s (ความจุ 3350mAh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook IBM/Lenovo รหัส NLLV-G480 (ความจุ 62Wh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook IBM/Lenovo รหัส NLLV-X240 (ความจุ 46Wh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook IBM/Lenovo รหัส NLLV-N200 (ความจุ 48Wh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook IBM/Lenovo รหัส NLLV-T420s (ความจุ 3900 mAh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook IBM/Lenovo รหัส NLLV-E120 (ความจุ 5200 mAh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook IBM/Lenovo รหัส NLLV-Y470 (ความจุ 4400 mAh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook IBM/Lenovo รหัส NLLV-X220+ (ความจุ 8400 mAh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook IBM/Lenovo รหัส NLLV-Edge 13 (ความจุ 42Wh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook IBM/Lenovo รหัส NLLV-X220 (ความจุ 5200 mAh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook IBM/Lenovo รหัส NLLV-SL410 (ความจุ 48Wh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook IBM/Lenovo รหัส NLLV-SL410+ (ความจุ 8700 mAh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook IBM/Lenovo รหัส NLLV-G460 (ความจุ 48Wh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook IBM/Lenovo รหัส NLLV-Y510 (ความจุ 57Wh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook IBM/Lenovo รหัส NLLV-Y330 (ความจุ 57Wh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook IBM/Lenovo รหัส NLLV-S10-2 (ความจุ 28Wh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook IBM/Lenovo รหัส NLI-X41 (ความจุ 4500 mAh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook IBM/Lenovo รหัส NLLV-E42 (ความจุ 56Wh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook IBM/Lenovo รหัส NLLV-Y450 (ความจุ 56Wh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook IBM/Lenovo รหัส NLLV-F30 (ความจุ 4400 mAh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook IBM/Lenovo รหัส NLI-G410 (ความจุ 4800 mAh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook IBM/Lenovo รหัส NLLV-W700 (ความจุ 7200 mAh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook IBM/Lenovo รหัส NLI-X200 (ความจุ 5200 mAh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook IBM/Lenovo รหัส NLI-T61+ (ความจุ 5200 mAh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook IBM/Lenovo รหัส NLLV-Y400/Y410 (ความจุ 4800 mAh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook IBM/Lenovo รหัส NLI-T60 (ความจุ 5200 mAh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook IBM/Lenovo รหัส NLI-X60+ (ความจุ 5200 mAh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Fujitsu รหัส NLF-SH561 ความจุ 5200mAh (ของแท้)
แบตเตอรี่ Notebook Fujitsu รหัส NLF-LH530 (ความจุ 4400mAh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Fujitsu รหัส NLF-LH532 (ความจุ 4400 mAh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Fujitsu รหัส NLF-M7400 (ความจุ 4400 mAh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Fujitsu รหัส NLF-S7111 (ความจุ 5200 mAh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Fujitsu รหัส NLF-LH531 (ความจุ 4400 mAh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Fujitsu รหัส NLF-A7620 (ความจุ 4400 mAh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Fujitsu รหัส NLF-S7021 (ความจุ 4800 mAh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Fujitsu รหัส NLF-A1640 (ความจุ 4400 mAh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook สำหรับ DELL รหัส NLD-E7440 ความจุ 47Wh (ของแท้)
แบตเตอรี่ Notebook Dell รหัส NLD-3451 ความจุ 40Wh ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Dell รหัส NLD-L421 ความจุ 45Wh ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Dell รหัส NLD-M301 (ความจุ 44Wh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Dell รหัส NLD-2110 (ความจุ 54Wh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Dell รหัส NLD-VT3300 (ความจุ 80Wh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Dell รหัส NLD-M6600 (ความจุ 65Wh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Dell รหัส NLD-V131 (ความจุ 65Wh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Dell รหัส NLD-E5420+ (ความจุ 97Wh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Dell รหัส NLD-V130 ความจุ 30Wh ของแท้ รับประกัน 6 เดือน

                                                           
Sitemap หมวดหมู่