แบตเตอรี่มือถือ HTC Diamond,Touch Diamond,P3700,P3702 ความจุ 900mAh ของแท้ (HTC-01) Battery Mobile
แบตเตอรี่มือถือ HTC Touch 3G T3232 T3238 T4242 ความจุ 1100mAh ของแท้ (HTC-02) Battery Mobile
แบตเตอรี่มือถือ HTC Touch HD ความจุ 1350mAh ของแท้ (HTC-03) Battery Mobile
แบตเตอรี่มือถือ Samsung Galaxy S5 ความจุ 2800mAh ของแท้ (SS-23) Battery Mobile
แบตเตอรี่มือถือ Samsung Galaxy S6 ความจุ 2600mAh ของแท้ (SS-24) Battery Mobile
แบตเตอรี่มือถือ Samsung Galaxy A5 (ปี 2016) ความจุ 2900mAh ของแท้ (SS-14A) Battery Mobile
แบตเตอรี่มือถือ Samsung Galaxy Note 4 ความจุ 3220mAh ของแท้ (SS-21) Battery Mobile
แบตเตอรี่มือถือ Samsung Galaxy S4 ความจุ 2600mAh ของแท้ (SS-22) Battery Mobile
แบตเตอรี่มือถือ Samsung Galaxy Note 3 ความจุ 3200mAh ของแท้ (SS-20) Battery Mobile
แบตเตอรี่มือถือ Samsung Galaxy E5 ความจุ 2400mAh ของแท้ (SS-17) Battery Mobile
แบตเตอรี่มือถือ Samsung Galaxy E7 ความจุ 2950mAh ของแท้ (SS-18) Battery Mobile
แบตเตอรี่มือถือ Samsung Galaxy Note 2 ความจุ 3100mAh ของแท้ (SS-19) Battery Mobile
แบตเตอรี่มือถือ Samsung Galaxy A8 ความจุ 3050mAh ของแท้ (SS-16) Battery Mobile
แบตเตอรี่มือถือ Samsung Galaxy A5 ความจุ 2300mAh ของแท้ (SS-14) Battery Mobile
แบตเตอรี่มือถือ Samsung Galaxy A7 ความจุ 2600mAh ของแท้ (SS-15) Battery Mobile
แบตเตอรี่มือถือ Samsung Galaxy Y S5360 ความจุ 1200mAh ของแท้ (SS-11) Battery Mobile
แบตเตอรี่มือถือ Samsung Galaxy S7500,S6500 ความจุ 1300mAh ของแท้ (SS-12) Battery Mobile
แบตเตอรี่มือถือ Samsung Galaxy A3 ความจุ 1900mAh ของแท้ (SS-13) Battery Mobile
แบตเตอรี่มือถือ Samsung Galaxy WAVE II S8530 ความจุ 1500mAh ของแท้ (SS-10) Battery Mobile
แบตเตอรี่มือถือ Samsung Galaxy Omnia i9020,i8000,I9000 ความจุ 1650mAh ของแท้ (SS-06) Battery Mobile
แบตเตอรี่มือถือ Samsung Galaxy Ace2 II I8160 ความจุ 1500mAh ของแท้ (SS-07) Battery Mobile
แบตเตอรี่มือถือ Samsung Galaxy Ace S5830 ความจุ 1350mAh ของแท้ (SS-08) Battery Mobile
แบตเตอรี่มือถือ Samsung Galaxy Wave 3 S8600 ความจุ 1500mAh ของแท้ (SS-09) Battery Mobile
แบตเตอรี่มือถือ Samsung Galaxy S3 III , i9300,i9308 ความจุ 2100mAh ของแท้ (SS-05) Battery Mobile
แบตเตอรี่มือถือ Samsung Galaxy Mini,S5570 ความจุ 1200mAh ของแท้ (SS-04) Battery Mobile
แบตเตอรี่มือถือ Samsung Galaxy Nexus ความจุ 1750mAh ของแท้ (SS-01) Battery Mobile
แบตเตอรี่มือถือ Samsung Galaxy Note GT , N7000 , i9220 ความจุ 2500mAh ของแท้ (SS-02) Battery Mobile
แบตเตอรี่มือถือ Samsung Galaxy S2, GT-I9100 ความจุ 1650mAh ของแท้ (SS-03) Battery Mobile
แบตเตอรี่มือถือ Nokia BV-5XW ความจุ 2000mAh ของแท้ (NK-27) Battery Mobile
แบตเตอรี่มือถือ Nokia BP-5T ความจุ 1650mAh ของแท้ (NK-28) Battery Mobile
แบตเตอรี่มือถือ Nokia BP-4GWA ความจุ 2000mAh ของแท้ (NK-29) Battery Mobile
แบตเตอรี่มือถือ Nokia BV-5S ความจุ 1800mAh ของแท้ (NK-26) Battery Mobile
แบตเตอรี่มือถือ Nokia BL-4UL ความจุ 1200mAh ของแท้ (NK-24) Battery Mobile
แบตเตอรี่มือถือ Nokia BV-5JW ความจุ 1450mAh ของแท้ (NK-25) Battery Mobile
แบตเตอรี่มือถือ Nokia BP-6MT ความจุ 1050mAh ของแท้ (NK-21) Battery Mobile
แบตเตอรี่มือถือ Nokia BN-01 ความจุ 1500mAh ของแท้ (NK-22) Battery Mobile
แบตเตอรี่มือถือ Nokia BN-02 ความจุ 2000mAh ของแท้ (NK-23) Battery Mobile
แบตเตอรี่มือถือ Nokia BP-5M ความจุ 900mAh ของแท้ (NK-19) Battery Mobile
แบตเตอรี่มือถือ Nokia BP-6M ความจุ 1100mAh ของแท้ (NK-20) Battery Mobile
แบตเตอรี่มือถือ Nokia BL-6P ความจุ 830mAh ของแท้ (NK-16) Battery Mobile
แบตเตอรี่มือถือ Nokia BL-6Q ความจุ 970mAh ของแท้ (NK-17) Battery Mobile
แบตเตอรี่มือถือ Nokia BP-4L ความจุ 1500mAh ของแท้ (NK-18) Battery Mobile
แบตเตอรี่มือถือ Nokia BL-5K ความจุ 1200mAh ของแท้ (NK-14) Battery Mobile
แบตเตอรี่มือถือ Nokia BL-6F ความจุ 1200mAh ของแท้ (NK-15) Battery Mobile
แบตเตอรี่มือถือ Nokia BL-5CA ความจุ 700mAh ของแท้ (NK-11) Battery Mobile
แบตเตอรี่มือถือ Nokia BL-5F ความจุ 950mAh ของแท้ (NK-12) Battery Mobile
แบตเตอรี่มือถือ Nokia BL-5J ความจุ 1430mAh ของแท้ (NK-13) Battery Mobile
แบตเตอรี่มือถือ Nokia BL-5CB ความจุ 800mAh ของแท้ (NK-10) Battery Mobile
แบตเตอรี่มือถือ Nokia BL-5B ความจุ 890mAh ของแท้ (NK-07) Battery Mobile
แบตเตอรี่มือถือ Nokia BL-5C ความจุ 1020mAh ของแท้ (NK-08) Battery Mobile

                                                           
Sitemap หมวดหมู่