แบตเตอรี่ Notebook Samsung รหัส NLSS-NP900X3B ความจุ 38Wh (ของแท้)
แบตเตอรี่ Notebook Toshiba รหัส NLT-U940 ความจุ 2770mAh (ของแท้) รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Toshiba รหัส NLT-X770 ความจุ 47Wh (ของแท้) รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Toshiba รหัส NLT-E300 ความจุ 67Wh (ของแท้) รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Toshiba รหัส NLT-T750 ความจุ 48Wh (ของแท้) รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Toshiba รหัส NLT-NB200 (ความจุ 25Wh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Toshiba รหัส NLT-M600+ (ความจุ 7800 mAh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Toshiba รหัส NLT-M600 (ความจุ 5200 mAh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Toshiba รหัส NLT-P200 (ความจุ 4000 mAh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Toshiba รหัส NLT-A200+ (ความจุ 6450 mAh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Toshiba รหัส NLT-T9000 (ความจุ 3600 mAh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Toshiba รหัส NLT-M50 (PA3399) (ความจุ 4300 mAh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Sony รหัส NLS-S21 ความจุ 5000 mAh (ของแท้) รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Sony รหัส NLS-S18+ (ความจุ 5200 mAh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Sony รหัส NLS-S18 (ความจุ 2400 mAh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Sony รหัส NLS-S22 (ความจุ 3500 mAh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Sony รหัส NLS-S8 (ความจุ 4800 mAh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Sony รหัส NLS-S9 (ความจุ 4800 mAh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Sony รหัส NLS-S3 (ความจุ 7200 mAh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Sony รหัส NLS-S2+ (ความจุ 7200 mAh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Sony รหัส NLS-S2 (ความจุ 5200 mAh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook IBM/Lenovo รหัส NLLV-Y510P (ความจุ 6700mAh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook IBM/Lenovo รหัส NLLV-S400 (ความจุ 32Wh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook IBM/Lenovo รหัส NLLV-S10-3T (ความจุ 29Wh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook IBM/Lenovo รหัส NLLV-X220T+ (ความจุ 5600 mAh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook IBM/Lenovo รหัส NLLV-X220T (ความจุ 2680 mAh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook IBM/Lenovo รหัส NLLV-U460 (ความจุ 64Wh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook IBM/Lenovo รหัส NLLV-Y460 (ความจุ 57Wh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook IBM/Lenovo รหัส NLLV-S10-3+ (ความจุ 48Wh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook IBM/Lenovo รหัส NLLV-S10-3 (ความจุ 24Wh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook IBM/Lenovo รหัส NLLV-B450 (ความจุ 4400 mAh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook IBM/Lenovo รหัส NLLV-U350+ (ความจุ 78Wh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook IBM/Lenovo รหัส NLLV-U350+ (ความจุ 78Wh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook IBM/Lenovo รหัส NLLV-U350 (ความจุ 41Wh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook IBM/Lenovo รหัส NLLV-U330 (ความจุ 57Wh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook IBM/Lenovo รหัส NLI-X61 (ความจุ 4600 mAh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook IBM/Lenovo รหัส NLLV-S10-2+ (ความจุ 48Wh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook IBM/Lenovo รหัส NLLV-G430 (ความจุ 48Wh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook IBM/Lenovo รหัส NLLV-Y430 (ความจุ 57Wh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook IBM/Lenovo รหัส NLI-X200+ (ความจุ 7800 mAh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook IBM/Lenovo รหัส NLLV-3000N+ (ความจุ 6600 mAh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook IBM/Lenovo รหัส NLI-Z60 (ความจุ 5200 mAh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook IBM/Lenovo รหัส NLI-T60+ (ความจุ 7200 mAh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook IBM/Lenovo รหัส NLI-X60 (ความจุ 2600 mAh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook IBM/Lenovo รหัส NLI-T40 (ความจุ 4400 mAh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook สำหรับ Fujitsu รหัส NLF-SH530 ความจุ 5200mAh (ของแท้)
แบตเตอรี่ Notebook สำหรับ Fujitsu รหัส NLF-U9200 ความจุ 5200mAh (ของแท้)
แบตเตอรี่ Notebook Fujitsu รหัส NLF-S6410 (ความจุ 5200 mAh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Dell รหัส NLD-E7240 ความจุ 45Wh ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Dell รหัส NLD-M17 (ความจุ 90Wh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน

                                                          
Sitemap หมวดหมู่