แบตเตอรี่ Notebook Belta/SVOA/Laser รหัส NLB-M360 (ความจุ 4400 mAh) รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Asus รหัส NLAS-N61 (ความจุ 4400 mAh) รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Asus รหัส NLAS-U31 (ความจุ 4400 mAh) รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Asus รหัส NLAS-UL30 (ความจุ 4400 mAh) รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Asus รหัส NLAS-PC1005 (ความจุ 4400 mAh) รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Asus รหัส NLAS-EEE PC-901 (ความจุ 6600 mAh) รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Asus รหัส NLAS-EEE PC (ความจุ 6600 mAh) รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Asus รหัส NLAS-M9 (ความจุ 4800 mAh) รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Asus รหัส NLAS-A3000 (ความจุ 4400 mAh) รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Apple รหัส NLA-MB-17(ความจุ 73Wh) รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Apple รหัส NLA-MB-13P (ความจุ 4400 mAh) รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Apple รหัส NLA-MB-G4-13 (ความจุ 5200 mAh) รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Acer รหัส NLR-3810TL (ความจุ 5200 mAh) รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Acer รหัส NLR-ONE 532 (ความจุ 5200 mAh) รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Acer รหัส NLR-ONE+ (ความจุ 5200 mAh) รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Acer รหัส NLR-ONE (ความจุ 2200 mAh) รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Acer รหัส NLR-370 (ความจุ 4400 mAh) รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Acer รหัส NLR-4710+ (ความจุ 8800 mAh) รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Acer รหัส NLR-2000 (ความจุ 4400 mAh) รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Acer รหัส NLR-650 (ความจุ 4400 mAh) รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Acer รหัส NLR-620 (ความจุ 4400 mAh) รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Acer รหัส NLR-520 (ความจุ 4400 mAh) รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Acer รหัส NLR-290 (ความจุ 4400 mAh) รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Acer รหัส NLR-240 (ความจุ 4400 mAh) รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Acer รหัส NLR-4000 (ความจุ 4400 mAh) รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook IBM/Lenovo รหัส NLLV-G460 (ความจุ 48Wh) รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Dell รหัส NLD-A840 (ความจุ 4400 mAh) รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Acer รหัส NLR-D255 (ความจุ 4400 mAh) รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Acer รหัส NLR-3820 (ความจุ 5600 mAh) รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Acer รหัส NLR-5520 (ความจุ 4400 mAh) รับประกัน 6 เดือน
Adapter Notebook Sony 10.5V/3.8A (4.8*1.7mm)
Adapter Notebook Sony 19.5V/3.3A (6.5*4.4mm) หัวเข็ม
Adapter LCD Moniter 12V/3A (6.5*4.4mm) หัวเข็ม
Adapter LCD Moniter 14V/3A (12V/3A) (6.5*4.4mm)
Adapter LCD Moniter 14V/1.43A (14V/3A) 14W (6.5*4.4mm)
Adapter LCD Moniter 14V/2.14A (14V/3A) 30W (6.5*4.4mm) หัวเข็ม
Adapter LCD Monitor 19.5V/3.3A (6.5*4.4mm) หัวเข็ม
Adapter LCD Monitor 19V/2.1A (6.5*4.4mm) หัวเข็ม
Adapter LCD Monitor 12V/3A (6.5*4.4mm) หัวเข็ม
Adapter LCD Monitor 12V/2A (6.5*4.4mm) หัวเข็ม
Adapter LCD Moniter 19.5V / 3A (6.5*4.4mm) รับประกัน 6 เดือน
Adapter LCD Moniter 12V/3A (14V/3A) (6.5*4.4mm) หัวเข็ม
Adapter LCD Moniter 19.5V / 2A (6.5*4.4mm) รับประกัน 6 เดือน
Adapter LCD Moniter 12V/2A (14V/3A) (6.5*4.4mm) หัวเข็ม
Adapter LCD Moniter 19V / 1.3A (2A) (6.5*4.4mm)
Adapter LCD Moniter 12V / 3A (6.5*4.4mm)
แบตเตอรี่สำหรับกล้อง Olympus รหัสแบตเตอรี่ BLS5 ความจุ 1250mAh (Battery Camera)
Adapter Notebook สำหรับ Toshiba =15V/3A (6.5*3.0mm)
Adapter Notebook สำหรับ Samsung =19V/4.74A หัวเข็ม (5.5*3.0mm)
Adapter Notebook สำหรับ Samsung =19V/3.16A หัวเข็ม (5.5*3.0mm)

                                                           
Sitemap หมวดหมู่