แบตเตอรี่ Notebook Acer รหัส NLR-5600 (ความจุ 4000 mAh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Acer รหัส NLR-6292 (ความจุ 7200 mAh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Acer รหัส NLR-2200 (ความจุ 4000 mAh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Acer รหัส NLR-4710+ (ความจุ 5600 mAh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Notebook Acer รหัส NLR-5500+ (ความจุ 4800 mAh) ของแท้ รับประกัน 6 เดือน
Adapter Tablet China = 12V/1.5A (2.5x0.8mm)
Adapter Tablet China = 9V/1.5A (3.5x1.35mm)
Adapter Tablet China = 9V/2.5A (12.5W) 2.5x0.8mm
Adapter Tablet China = 5V/2.5A (12.5W) 3.5x1.35mm
Adapter Tablet China = 5V/2.5A (12.5W) 2.5x0.8mm
Adapter Notebook สำหรับ MSI =20V/2A (5.5*2.5mm)
Adapter Notebook สำหรับ MSI =19V/2.1A (5.5*2.5mm)
Adapter Notebook สำหรับ Samsung = 12V/3.33A (2.5*0.7mm) รับประกัน 6 เดือน
Adapter Notebook สำหรับ Samsung = 5V/2A (10W) Tablet (หัวแบน)
Adapter Notebook สำหรับ Samsung =19V/3.16A (3.0*1.5mm)
Adapter Notebook สำหรับ Samsung =19V/2.1A หัวเข็ม (5.5*3.0mm)
Adapter Notebook สำหรับ Samsung =19V/2.1A (3.0*1.5mm)
Adapter Notebook สำหรับ Sony = 10.5V/4.3A (4.8*1.7mm) รับประกัน 6 เดือน
Adapter Notebook สำหรับ Sony =19.5V/4.7A (AC19V13) (6.5*4.4mm)
Adapter Notebook สำหรับ Sony =19.5V/3.9A (AC19V20/33) (6.5*4.4mm)
Adapter Notebook สำหรับ Sony =16V/4A (AC16V13) New (6.5*4.4mm)
Adapter Notebook สำหรับ Sony =16V/4A (AC16V8) (6.5*4.4mm)
Adapter Notebook สำหรับ Toshiba =19V/4.74A (5.5*2.5mm)
Adapter Notebook สำหรับ Toshiba =19V/3.95A (5.5*2.5mm)
Adapter Notebook สำหรับ Toshiba =19V/3.42A (5.5*2.5mm)
Adapter Notebook สำหรับ Toshiba =15V/8A (5.5*2.5mm)
Adapter Notebook สำหรับ Toshiba =15V/8A (4 รู)
Adapter Notebook สำหรับ Toshiba =15V/5A (6.5*3.0mm)
Adapter Notebook สำหรับ Toshiba =15V/4A (6.5*3.0mm)
Adapter Notebook สำหรับ IBM/Lenovo = 20V/4.5A (USB Tip) รับประกัน 6 เดือน
Adapter Notebook สำหรับ IBM/Lenovo = 20V/3.25A (USB Tip) รับประกัน 6 เดือน
Adapter Notebook สำหรับ IBM/Lenovo = 20V/2.25A (USB Tip) รับประกัน 6 เดือน
Adapter Notebook สำหรับ IBM/Lenovo =20V/4.5A (5.5*2.5mm)
Adapter Notebook สำหรับ IBM/Lenovo =20V/3.25A (5.5*2.5mm)
Adapter Notebook สำหรับ IBM/Lenovo =19V/4.74A (5.5*2.5mm)
Adapter Notebook สำหรับ IBM/Lenovo =19V/3.42A (5.5*2.5mm)
Adapter Notebook สำหรับ IBM/Lenovo =19V/3.42A (5.5*2.5mm)
Adapter Notebook สำหรับ IBM/Lenovo =20V/4.5A (19/4.74) (5.5*2.5mm)
Adapter Notebook สำหรับ IBM/Lenovo =20V/4.5A หัวเข็ม (7.4*5.0mm)
Adapter Notebook สำหรับ IBM/Lenovo =20V/3.25A (19/3.42) (5.5*2.5mm)
Adapter Notebook สำหรับ IBM/Lenovo =20V/3.25A หัวเข็ม (7.4*5.0mm)
Adapter Notebook สำหรับ IBM/Lenovo =20V/3.25A หัวเข็ม (7.4*5.0mm)
Adapter Notebook สำหรับ IBM/Lenovo =16V/7.5A (4 รู)
Adapter Notebook สำหรับ IBM/Lenovo =16V/4.5A (5.5*2.5mm)
Adapter Notebook สำหรับ Fujitsu =19V/4.22A (5.5*2.5mm)
Adapter Notebook สำหรับ Fujitsu =19V/3.16A (5.5*2.5mm)
Adapter Notebook สำหรับ Fujitsu =16V/3.75A (6.5*4.4mm)
Adapter Notebook สำหรับ Dell =20V/4.5A 3รู (7.5mm)
Adapter Notebook สำหรับ Dell =20V/4.5A 3รู (7.5mm)
Adapter Notebook สำหรับ Dell =20V/3.5A 3รู (7.5mm)

                                                           
Sitemap หมวดหมู่